Tilskud til tandprotesebehandlinger

Er du pensionist og berettiget til udvidet helbredstillæg er der mulighed for at få op til 85 % i tilskud til protesebehandlingen. Derudover kan du søge om personligt tillæg til egenbetalingen på din tandprotese. For nogle er det også muligt at søge om en enkeltydelse. Spørg din sagsbehandler på Borgerservice. Efter en undersøgelse af dit behov for tandprotese og eventuelt også et besøg hos din egen tandlæge kan jeg lave et overslag som skal vedlægges din ansøgning til kommunen. Behandlingen kan påbegyndes når du har modtaget din bevilling fra kommunen.

Er du medlem af sygesikringen Danmark – enten gruppe 1 eller 2 - er der mulighed for tilskud til protesebehandlingen.

Er du handicappet, hjemmebundet eller bor du på plejehjem kan du visiteres til omsorgstandplejen i kommunen. Det giver mulighed for at få finansieret hele behandlingen. Reglerne for hvornår man kan komme under omsorgstandplejen er forskellig fra kommune til kommune.

Ring gerne og spørg om mulighederne for tilskud til tandproteser.