Klinik 1

Rebasering / Duplikering

Da mund og gummer ændrer sig hele livet, vil der løbende være behov for tilpasninger af din tandprotese.

Særligt ved sygdom og vægttab kan der ske store forandringer af mundens forhold.

Tandprotesen følger ikke disse forandringer. Ved at tage aftryk i tandprotesen kan man udskifte protesebasis og få en næsten ny og tilpasset tandprotese. Det kaldes en rebasering eller duplikering.

For at kunne lave en rebasering eller duplikering skal du undvære tandprotesen til dagen efter.