4444

Tilvænning

Uanset om du har haft tandprotese i mange år eller om du skal have tandprotese for første gang så skal du forvente, at der vil være en tilvænningsperiode. Det er meget individuelt, hvor hurtigt man vænner sig til at gå med en ny tandprotese, men typisk vil det dreje sig om 1-3 måneder. Ligeledes bør du forvente tilretninger og efter justeringer af tandprotesen også 1-12 måneder.

Gode råd i tilvænningsperioden

Tag små bidder og fordel maden i begge sider af munden.

Øv talen ved at læse højt fra en avis eller lignende. Dermed vil du opnå fortrolighed med tandprotesen.

 

Hvis tandprotesen trykker skal du kontakte tandteknikeren. Tandprotesen kan trykke steder i munden, som for tandteknikeren er velkendte. Smerter fra et tryksår vil ikke forsvinde af sig selv. Går du for længe med gener efter en tandprotese, så kan den efterfølgende helings periode blive længere, og i værste fald gøre det svært at bruge tandprotesen.

 

Vær opmærksom på at visse sygdomme og medicin kan gøre det vanskeligt at bruge en tandprotese. En meget velkendt bivirkning ved medicin er mundtørhed. Det kan være årsag til at tandprotesen sidder dårligere og den kan genere gummer og slimhinder.

 

 

Særlige forholdsregler i forbindelse med tandudtrækningsprotesen.
 

Den færdige tandprotese sættes direkte i munden efter tandudtrækning. Her vil du stadig være lokalbedøvet og du vil ikke mærke smerte ved at tandprotesen sættes på plads i munden.

Det er vigtigt at du ikke fjerner tandprotesen det første døgn.  Fjerner du tandprotesen så vil gummerne hæve op og du vil ikke kunne genplacere den.

 

Tag gerne noget almindelig smertestillende medicin inden lokalbedøvelsen helt forsvinder.

 

Belast ikke tandprotesen med hård kost men spis ”blød” mad. Langsomt og efter nogle dage kan du prøve dig frem med en mere krævende kost.

 

Undgå meget varmt mad og drikke. Det kan fremprovokere blødningen.

Børst ikke gummerne, hvor der er blevet fjernet tænder.

 

Skyld gerne munden i klorhexidin 2-3 gange dagligt. Undlad at skylle i forbindelse med brug af tandpasta. Tandpasta og klorhexidin modvirker hinanden. Lad der gå en time imellem.

 

Efter tandudtrækning vil gummerne svinde ind. Svind af gummerne er mest markant de første 1-3 måneder. Det mærker du ved, at tandprotesen bliver mere og mere løs.  Det afhjælpes ved at lave en midlertidig underforing af tandprotesen. Det tager ca. en time på klinikken og derved skal du ikke undvære din tandprotese i længere tid. Typisk vil man lave 1-3 midlertidige underforinger indenfor de første 8 mdr.

 

Efter 6-12 måneder anbefaler jeg altid en duplikering eller en rebasering af tandprotesen. En duplikering/rebasering er et aftryk i din tandprotese hvorefter vi på laboratoriet skifter akrylen. Den duplikerede/rebaserede tandprotese sidder bedre og er nemmere for dig at renholde. Se mere under Duplikering/rebasering.