Charlotte

Tilskud til protesebehandlinger

Er du pensionist og berettiget til udvidet helbredstillæg, er der mulighed for at få op til 85 % i tilskud til protesebehandlingen. Derudover kan du søge om personligt tillæg til egenbetalingen. Jeg hjælper med ansøgningen til kommunen. Når du får svar fra kommunen om det bevilgede beløb, så kan behandlingen påbegyndes.

Er du medlem af sygesikringen Danmark – enten gruppe 1 eller 2 , er der mulighed for tilskud til protesebehandlingen.

Er du handicappet, hjemmebundet eller bor du på plejehjem, kan du visiteres til omsorgstandplejen i kommunen. Det giver mulighed for at få finansieret hele behandlingen. Reglerne for, hvornår man kan komme under omsorgstandplejen svinger fra kommune til kommune.